partners

Samen sta je sterker en daarom werkt Scriptiewijzer graag samen met andere specialisten en/of studie- & studentenverenigingen.

Ook geïnteresseerd om een partner te worden van Scriptiewijzer? Zoek dan contact!

buro dijkstra

Scriptiewijzer maakt onderdeel uit van buro dijkstra. De missie van buro dijkstra is om studenten en young professionals een volgende stap te laten zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en/of carrière. Wil je meer uit je carrière halen, net zoals je meer uit je scriptie hebt gehaald door de procesbegeleiding van Scriptiewijzer? Check dan de website van buro dijkstra.

progress your phd

Promoveren is een van de mooiste manieren om je passie voor een onderwerp te kunnen onderzoeken, je kennis te verdiepen en je daarnaast persoonlijk te ontwikkelen. Binnen het promotietraject is er vanuit de universiteit een primaire focus op de ontwikkeling van je academische vaardigheden, waarbij de persoonlijke ontwikkeling vaak geen prioriteit heeft. Daarom is Progress your PhD er voor gemaakt om jou te helpen bij het ontwikkelen van jouw eigen rol in dit promotieproject. Door eerst bewustzijn te creëren en vervolgens de regie te nemen over het proces, worden de vragen en kwesties waar je tegen aanloopt duidelijk en kan je ze op een betere manier oplossen. Dit zorgt niet alleen voor een effectiever en minder stressvol promotietraject, het zorgt ook voor een mooie persoonlijke ontwikkeling, waar je nog na je PhD de vruchten van plukt.
www.progressyourphd.nl

wakker bij bakker student coaching

Coaching voor de student met terugkomende uitdagingen. Het is niet gek om in je studententijd tegen verschillende vraagstukken en psychische uitdagingen aan te lopen. De Student Coaches van Wakker bij Bakker Student Coaching bieden coaching aan voor studenten rond deze veel voorkomende uitdagingen:

   • Psychische klachten
   • Twijfel rond studiekeuze tot loopbaan
   • Effectief studeren
   • Balans studie en studentenleven gebruiken voor motivatie, doelgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling

Blijf dus niet onnodig lang met dezelfde uitdagingen zitten en ga als Scriptiewijzer student vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aan. Bezoek gerust de site www.wakkerbijbakker.nl voor verdere informatie of stuur even een mailtje naar meldjeaan@wakkerbijbakker.nl.

F.F.J. Bernlef

F.F.J Bernlef is een toegankelijk gezellige studentenvereniging voor de Friese student, maar ook niet Friese studenten zijn van harte welkom. Vele leuke activiteiten en gezamenlijke borrels staan wekelijks op de agenda. Kom gerust eens langs! Bernlef wil haar leden ook steun bieden op studie gebied en heeft daarom een samenwerking opgezet met Scriptiewijzer, zo kunnen eventuele studenten die problemen ervaren hier terecht.
www.bernlef.frl

A.S.V. dizkartes

A.S.V. Dizkartes is een vereniging die in het teken staat van gezelligheid en zelfontplooiing. Binnen de vereniging vinden er dagelijks activiteiten plaats, in veel verschillende vormen en varianten. Het doel van Dizkartes is dan ook een vereniging te zijn die op alle vlakken ondersteuning kan bieden aan haar leden. Dit is ook de basis geweest voor een samenwerking met Scriptiewijzer. Je studententijd is compleet daar waar je ook successen behaalt in je studie. Een samenwerking met Scriptiewijzer is dan ook een logische stap geweest voor Dizkartes. Hiermee hoopt de vereniging zich weer te kunnen verbreden in haar ondersteuning naar de leden.
www.dizkartes.nl

Studievereniging meander

Studievereniging Meander is de vereniging voor Kunst-, Architectuur- en Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van Meander is om haar leden een fijne studietijd te geven door veel verschillende activiteiten te organiseren, variërend van sociale borrels tot studie gerelateerde excursies en lezingen. Om haar leden nog meer hulp aan te kunnen bieden op het gebied van de studie is de vereniging dit jaar een samenwerking aangegaan met Scriptiewijzer.
www.studieverenigingmeander.nl

Studievereniging IK

Studievereniging IK is de studievereniging voor studenten van de opleiding Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. IK organiseert zowel studie gerelateerde als sociale activiteiten voor haar leden. Daarnaast biedt IK ook interessante kunst gerelateerde evenementen voor externen zoals een jaarlijks kunstcongres. Om haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens hun studie, werkt de vereniging samen met Scriptiewijzer.
www.studieverenigingik.nl

r.k.s.v. albertus

R.K.S.V. Albertus Magnus is de op één na grootste studentenvereniging van Nederland. Sinds de oprichting is Albertus uitgegroeid tot een grote algemene vereniging die voorziet in de behoefte van Groningse studenten aan geborgenheid, persoonlijke ontwikkeling en gezelligheid. Albertus kent vele verbanden zodat ieder lid zichzelf kan ontplooien en vrienden kan maken voor het leven. Om de studenten verder te helpen met de persoonlijke ontwikkeling zijn wij een samenwerking aangegaan met Scriptiewijzer, zodat zij hier terecht kunnen als zij problemen ervaren met het schrijven van hun scriptie.
www.albertus.nl